NL/

Frederik Schnieders (BE) behaalde in 2002 zijn Master in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Sindsdien woont en werkt hij in Antwerpen waar hij de afgelopen jaren zijn schilderstijl verder ontwikkeld heeft. Vanuit het oogpunt van de zelfbewuste outcast, namelijk de rock ‘n roll dandy, zoekt hij naar thema’s die probleemloos in elkaar overvloeien. Zo laat hij zich inspireren door zijn eigen skateboardachtergrond, maar evenzeer door muziekidolen, mode en films. Hierbij baseert hij zich vaak op foto’s en videostills die hij zo interpreteert dat ze een reflectie van zijn visie op de wereld worden. Met grote finesse en een gevoel van openheid geeft hij zijn werk een bepaalde street credibility zonder te vervallen in clichébeelden.

Na de succesvolle soloshow in Fukuoka (Japan) is hij terug in België om tijdens de solotentoonstelling “Better Days” een mix te tonen van pre- en post-Japanwerk. Tijdens zijn verblijf in Japan is hij op zoek gegaan naar een eigen schildertaal door alledaagse gebeurtenissen in een momentopname vast te leggen.

ENG/

Frederik Schnieders (BE) received his degree as a Master in painting at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp in 2002. Since then he lives and works in Antwerp where in the past years he developed his particular style of painting. Starting from the perspective of the self-conscious outcast, namely the rock ‘n roll dandy, he is searching for themes that smoothly merge. He is inspired by his own background as a skater, but equally by music idols, fashion and film. Therefor he often relies on photographs and video stills he interprets so they become a reflection of his vision on the universe. Refined and with a sense of openness he adds to his work some street credibility without becoming kitsch.

After his successful solo show in Fukuoka (Japan) he is back in Belgium to show a mix of pre and post Japan work in the solo exhibition “Better days”. During his residence in Japan he evolved his own picturesque language by grabbing everyday events into snapshots.

Voor de complete digitale catalogus, gelieve te mailen naar oliver@barbegallery.com met onderwerp “Digitale catalogus Frederik Schnieders”. / For the complete digital catalogue, please mail to oliver@barbegallery.com with subject “Digital catalogue Frederik Schnieders”.