On view until 3/01
(from 23/12 on appointment)

Pixie Pravda is een visueel poëet en conceptueel kunstenaar die evenveel belang hecht aan de idee van waaruit zijn werk vertrekt als aan de stilistische component.

Hij speelt in zijn kunst met de vluchtigheid van de hedendaagse maatschappij aan de hand van slogans, symbolen, song lyrics en iconen uit het collectief geheugen. Uit een combinatie van woorden, titels en beelden distilleert hij een nieuwe realiteit en betekenis en troont hij je mee in zijn persoonlijke universum. Pixie Pravda plaagt èn behaagt, trekt de kijker uit zijn comfortzone en zet hem op het verkeerde been. Zijn directe, Angelsaksisch geïnspireerde stijl is fris, humoristisch, intelligent en intrigerend.
Een visuele cocktail waarin hij context mixt met betekenis.

Pixie Pravda (1968) werd geboren in Rotterdam en woont en werkt in Brussel. Hij verwierf het afgelopen jaar heel wat succes en erkenning online en groeide sindsdien uit tot een van de meest gevolgde Belgische beeldende kunstenaars op Instagram.

________

Pixie Pravda is a visual poet and conceptual artist who values the conceptual idea of his works just as much as its stylistic component. In his artworks he plays with the superficiality of our modern society by using slogans, symbols, lyrics and icons from the collective memory

He combines words, titles and images from which he distills a new reality and takes you along on a journey into his personal universe. Pixie Pravda teases and pleases, pushing the viewer out of his comfort zone and challenging their own set of beliefs. His direct style and sense of humor is fresh, intelligent, surprising and intriguing. This results in a visual cocktail in which he mixes context with meaning.

Pixie Pravda (1968) was born in Rotterdam and lives and works in Brussels. Over the last year he’s achieved a lot of success and recognition online and has become one of the most followed Belgian artists on Instagram.