NL/

Seppe Van den Berghe (BE, 1988) behaalde zijn Master Grafisch Ontwerp aan het KASK (Gent) en werkt ondermeer voor De Standaard, De Eenhoorn, Visit Flanders, Zealrecords en El Negocito Records. De kunstenaar is daarnaast mede-oprichter van het driemaandelijks hardcore underground stripblad Kouwe Koffie. Zijn carrière laat zich kenmerken door een honger naar artistieke ontwikkeling. In zijn schilderijen herken je de veelzijdigheid van de artiest, die tevens gerenommeerd illustrator, berucht muzikant en geschoold grafisch ontwerper is. Doorheen de verschillende media is er weliswaar een duidelijke stilistische lijn te bemerken.

Voor “Hades” vertrekt hij vanuit pornografisch SM-beeldmateriaal waaruit hij momentopnames stileert tot een geheel nieuw hedendaags tafereel. Hij werkt naar een totaalbeeld die het initiële idee naar voor brengt en ondertussen ruimte laat voor een persoonlijke zoektocht
 naar betekenis. Zijn typische, herkenbare stijl die hij als illustrator ontwikkeld heeft, komt op de canvassen helemaal tot zijn recht.

Herkenbaar en tegelijkertijd bevreemdend.

ENG/

Seppe Van den Berghe (BE, 1988) obtained his Masters in Graphical Design at KASK (Ghent) and amongst others he worked for De Standaard, De Eenhoorn, Visit Flanders, Zealrecords and El Negocito Records. The artist is also a co-founder of quarterly hardcore underground comics magazine Kouwe Koffie. His career is characterized by an appetite for artistic development. His paintings visualizes the versatility of the artist that is a renowned illustrator, notorious musician and an educated graphic designer. However there is a clear stylistic line.

In “Hades” he starts from porno-graphical SM imagery in which he converts snapshots into a whole new contemporary scene. He wants to create an overall picture that represents his initial idea and at the same time allows for a personal quest for meaning. His typical, recognizable style he generated as an illustrator can be identified in his canvases.

Recognizable and simultaneously alienating.

Voor de complete digitale catalogus, gelieve te mailen naar oliver@barbegallery.com met onderwerp “Digitale catalogusSeppe Van den Berghe”. / For the complete digital catalogue, please mail to oliver@barbegallery.com with subject “Digital catalogueSeppe Van den Berghe”.