NL/

Zaza Bertrand (BE) behaalden in 2011 haar Master fotografie met grote onderscheiding aan het KASK in Gent. Na haar passage bij de Nederlandse kwaliteitskrant “De Volkskrant” in Amsterdam keerde ze terug naar België, waar ze zich meer kan toeleggen op haar persoonlijke oeuvre. Tijdens haar reizen naar onder meer Tokyo, Panama en Caïro dompelde ze zich onder in de leefwereld van de plaatselijke bevolking. Dit resulteerde in een aantal adembenemende, opmerkelijke series die de focus leggen op identiteitsvorming en die meteen nationale en internationale lof oogsten.

De soloshow “Dreamland” toont de surreële luxewereld van jonge meisjes die in de ommuurde, naar perfectie strevende upper class enclaves buiten het centrum van Caïro leven. Ze wonen in afgeschermde gated communities met tot de verbeelding sprekende namen als Beverly Hills, Evergeen, Utopia, Dreamland… Geprivilegieerd en geïsoleerd lijken ze te verlangen naar iets dat er niet is. Door deze bevreemdende situatie in beeld te brengen, weet Zaza Bertrand bewust een paradoxaal effect teweeg te brengen bij de kijker die een afstand ervaart ten opzichte van het afgebeelde onderwerp. Identiteit – of het ontbreken van – is een belangrijk thema binnen het werk van de fotografe. De geportretteerde meisjes reflecteren de naar utopie strevende enclaves en omgekeerd.

ENG/

Zaza Bertrand (BE) graduated in 2011 as a Master in Photography at KASK in Ghent. After being included in the Dutch newspaper “De Volkskrant” in Amsterdam she turned back to Belgium where she concentrated on her own work. During her trips to amongst others Tokyo, Panama, and Cairo she submerged in the habitat of the local population. This resulted in a remarkable series of photographs that focus on identity and that were celebrated nationally and internationally.

The solo show “Dreamland” represents the surreal world of young girls that live in the fortified, perfectionist upper class enclaves outside the center of Cairo. They are living in protected gated communities with remarkable names as Beverly Hills, Evergreen, Utopia, Dreamland… Privileged and isolated they are longing for the non-existent. By visualizing this estranging circumstances Zaza Bertrand produces a paradoxical effect on the spectator that experience distance towards the represented subject. Identity – or its absence – is an important theme within the photographer’s body of work. The portrayed girls reflect the utopia desiring enclaves and vice versa.

Voor de complete digitale catalogus, gelieve te mailen naar oliver@barbegallery.com met onderwerp “Digitale catalogus Zaza Bertrand”. / For the complete digital catalogue, please mail to oliver@barbegallery.com with subject “Digital catalogue Zaza Bertrand”.

>>Bekijk portfolio hier

Zaza Bertrand